Rehabilitering av skorsteiner

Når er det behov:

  • Skorsteiner kondenserer
  • Sprekkdannelser i elementskorsteiner
  • Kledninger på skorsteinssidene


Utførelse:

  • Senke syrefaste pipeforinger ned i eksisterende skorsteinsløp
  • Glidestøpe skorsteinsløpet innvendig


Myndigheten:

  • Rehabilitering av skorsteinsløp skal kun utføres av et foretak som innehar enten Sentral eller lokal godkjenning. Produktene som benyttes skal ha en CE godkjennelse.
  • Et slikt arbeid er meldepliktig til den kommunale myndighet
  • Mitt foretak innehar Sentral godkjenning

Bilde av pipe7Bilde av pipe6Bilde av pipe9