Min bakgrunn

  • 1966 - Feierlærling i Oslo Brann og feiervesen
  • 1969 - Svennebrev i feierfaget
  • 1974 - Mesterbrev i feierfaget
  • 1982 - Stilling som feiermester i Oslo
  • 1997 - Et år i et foretak som drev med rehabiliteringer av skorsteiner
  • 1998 - Tilbake i Oslo brann og feiervesen
  • 2000 - Startet opp for meg selv
  • 2012 - Gikk over fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
I min tid i Oslo Brann og feiervesenet gjennomgikk jeg en rekke kurs både med ildsteder, skorsteiner og generelt brannforebyggende arbeid.

I dag er min hovedvirksomhet rehabilitering av skorsteiner, kontroll av ildsteder og generelt konsulentvirksomhet innenfor mitt fagfelt.

Pr. i dag samarbeider jeg med en del personer som også har sitt hovedvirksomhet innenfor denne bransjen.

Jeg er også medeier i Landy Vent AS som blant annet leverer produkter til rehabilitering av skorsteiner.