Landy Vent AS

Landy Vent AS er et datterselskap av Landy Vent International AB ,et av nordens største foretak som leverer stålforinger til innvendig rehabiliteringer av skorsteiner.

Det norske selskapet startet høsten 2006 hvor jeg innehar eierinteresser.

Kontorene våre ligger i Ski, like utenfor Oslo.

Ta dere gjerne en tur for å se på produktene våre og for å få noen svar vedrørende vårt fagfelt.

Vi er dessverre ikke ferdig med hjemmesidene våre enda, men henviser til linken til moderselskapet Landy Vent International AB for å se på våre produkter.