Kontroll av ildsteder

Bilde av peisovnDersom du har installert nytt ildsted, byttet ildsted eller reparert noe som har med et ildsted å gjøre så skal dette kontrolleres av en kvalifisert kontrollør. Dette gjelder alle typer ovner og peiser. Det som skal kontrolleres er, blant annet, riktig installasjon, brannmur, fundamentering og lufttilførsel. Det er ikke tillatt å benytte ildstedet før kontrollen er gjennomført. Jeg tilbyr også montering av ildsteder.

Mitt foretak innehar sentral godkjenning for å kontrollere ildsteder.