Enøk

Bilde av iStock_000015542322SmallOslo kommune gir støtte til bytte av eldre vedovner med nye rentbrennende. Bor man utenfor ring 3 kan må få 1.500 kroner i støtte per ovn. Innenfor ring 3 er støtten 3.000 kroner. For å få støtte må må kunne dokumentere at det har vært en vedovn der før. Man må få tilsagn om støtte før man setter i gang arbeidet.

Her finner du søknadsskjemaet med mer informasjon: http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/getfile.php/en%C3%B8ketaten%20%28ENE%29/Internett%20%28ENE%29/Dokumenter/dokument/S%C3%B8knadsskjema%201-4%20boenheter.pdf